Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
home [2018/05/07 09:39]
karen
home [2018/05/07 09:47] (current)
karen
Line 36: Line 36:
  
 \\ \\
 +\\
 +**Gent Smaakt!**
 +\\
 +Tijdens **[[https://​www.gentsmaakt.be/​programma-2018/​zaterdag/​]]** op zaterdag 12 mei (15.30-16.30u) leer je van Karen Depoorter van Callas Confiture jouw eigen Ambachtelijke confituur maken. \\ 
 \\ \\
 \\ \\
Line 41: Line 45:
 Wat zijn we trots op onze co-branding met het Hof van Cleve! We werkten voor het 30-jarig bestaan een speciale editie uit op vraag van the master himself: Peter Goossens. Een jammie potje vol liefde! \\ Wat zijn we trots op onze co-branding met het Hof van Cleve! We werkten voor het 30-jarig bestaan een speciale editie uit op vraag van the master himself: Peter Goossens. Een jammie potje vol liefde! \\
 {{:​foto_hof_van_cleve.jpg?​nolink&​200|}} {{:​foto_hof_van_cleve.jpg?​nolink&​200|}}
-\\ 
-\\ 
-**Gent Smaakt!** 
-\\ 
-Tijdens **[[https://​www.gentsmaakt.be/​programma-2018/​zaterdag/​]]** op zaterdag 12 mei (15.30-16.30u) leer je van Karen Depoorter van Callas Confiture jouw eigen Ambachtelijke confituur maken. \\  
 \\ \\
 \\ \\
home.txt ยท Last modified: 2018/05/07 09:47 by karen
Recent Changes · Show pagesource · Admin · Log In